Ćigong savez Srbije je osnovan u maju 2012. kao sportski savez pri Agenciji za privredne registre i Ministarstvu omladine i sporta prema važećem Zakonu o sportu Republike Srbije.

Savez ima za cilj prenos naučenih veština Ćigonga svima koji bi hteli da se upoznaju sa tehnikama koje će im omogućiti zdraviji život i olakšati suočavanje sa svakodnevnim izazovima.

Ćigong savez je jedan od osnivača Internacionalne federacije zdravstvenog ćigonga.

O programu i veštinama koje se praktikuju u klubovima Ćigong saveza Srbije, više informacija možete videti u meniju Naš program

Svi klubovi i instruktori, bez obzira na primarnu sportsku granu sporta kojim se bave, a  koji bi želeli da se priključe Savezu, nauče i prenose ove veštine poboljšanja i očuvanja zdravlja su dobrodošli!

Osnovni podaci o Savezu:

Ćigong savez Srbije, Raljska 12/3, Beograd, Srbija

Matični broj: 28778996           PIB: 107632979       Broj računa: 160-975244-29, Banca Intesa