Ćigong predstavlja bitan deo terapije Tradicionalne Kineske Medicine(TKM) – veza između Qigonga i TKM-a se može naći i u “Knjizi unutrašnje medicine” Žutog cara. Taj kanon predstavlja teoretske osnove TKM-a, metoda dijagnoze kao i metoda akunpunkture. Osnovne premise TKM-a – postojanje dvojnih principa Yin i Yang, postojanje i kontrola Qi-ja kao univerzalne energije, teorija 5 elemenata i energetskih meridijana u telu –  možemo naći i u vežbama Ćigonga. Ćigong se već dugi niz godina izučava i na kineskim univerzitetima i služi i kao preventivna i kao terapijska praksa. Efikasno se upotrebljava u poboljšanju raznih stanja kao što su :

  •    hipertenzija
  •    bolovi u leđima
  •    dijabetes
  •    alergija
  •    astma
  •    artritis
  •    depresija
  •    bolesti zavisnosti i
  •    anksioznosti.

U Srbiji, Ćigong i Tai Chi Chuan su priznati od strane Ministarstva zdravlja kao komplementarni vidovi terapije.

Više o teorijama tradicionalne kineske medicine i ćigonga, kao i njihovim vezama, možete videti u podmenijima.