ĆIGONG – Veština fizičkog, emotivnog i mentalnog dobrostanja

 

Kada neko postavi pitanje „Šta je to ćigong?“ najjednostavniji odgovor bi bio „Ćigong predstavlja skup različitih sistema psihofizičkih vežbi za poboljšanje i očuvanje zdravlja.“

Takođe bismo mogli da kažemo i da Ćigong predstavlja jedan od prvih oblika fizikalne terapije i podjednako je efikasan i kao metoda rehabilitacije i kao metoda pomoći pri lečenju koja se široko primenjuje u svetu.

Više o ćigongu i sistemima možete videti na našem sajtu.

Ćigong savez Srbije organizuje intenzivne kurseve stručnog usavršavanja za buduće trenere ćigonga i sve one koji bi želeli da praktikuju ove veštine sami za sebe 🙂 

OSNOVNI KURS po Modulima (kliknite na odgovarajući modul za više detalja!) obrađuje:

  • osnovne teorije Tradicionalne Kineske Medicine
  • Jin/Jang teoriju
  • teoriju promene pet elemenata
  • teoriju Zang Fu organa
  • energetskih kanala i meridijana kao i najbitnijih akupresurnih tačaka
  • pripremne vežbe ćigonga (Jibengong)
  • Zhan Zhuang (Džan Džuang) sistem stacionarnog ćigonga
  • praktičan rad na učenju sistema zdravstvenog ćigonga (Ba Duan Đin, Ji Đin Đing, Vu Ćin Ši, Liju C Đue)

Program po kome se kurs organizuje je program Kineske asocijacije zdravstvenog ćigonga, dok program vode Mr sc.med.dr Veroslava Stanković (Visoka škola zdravtvenih strukovnih studija), Ilinka Aćimović (sekretar Saveza) i Saša Balanesković (predsednik Saveza).

Modul I obrađuje:

 • Istoriju,razvoj i osnovne pravce ćigonga
 • upoznavanje sa osnovnim teorijama Tradicionalne Kineske Medicine i bazičnim pojmovima
 • pripremne vežbe ćigonga za otvaranje zglobova i jačanje tetiva (Jibengong)
 • osnovna Zhan Zhuang pozicija
 • regulacija pravilne posture
 • pravilno abdominalno disanje
 • praktičan rad na učenju sistema zdravstvenog ćigonga  Ba Duan Đin (osam delova svile) namenjenom očuvanju i poboljšanju  opšteg psihofizičkog  stanja.

Uslov za pohađanje Modula II je uspešno završen Modul I, minimum 2-3 meseca razmaka od datuma polaganja poslednjeg modula.

Modul II obrađuje:

 • upoznavanje sa osnovnim teorijama Tradicionalne Kineske Medicine i bazičnim pojmovima
  • Jin/Jang teoriju
  • teoriju promene pet elemenata
  • teoriju Zang Fu organa
  • teoriju energetskih kanala i meridijana kao i najbitnijih aku-tačaka
 • dopunske pripremne vežbe ćigonga za relaksaciju i sticanje unutrašnje snage (Jibengong)
 • Zhan Zhuang  – buđenje ćija u tri Dan Tjena
 • praktičan rad na učenju sistema zdravstvenog ćigonga  Ji Đin Đing (promena tetiva i mišića) namenjenom, kako i sam prevod kaže,  jačanju tetiva i mišića.

Uslov za pohađanje Modula III su uspešno završeni Modul iI I II, minimum 2-3 meseca razmaka od datuma polaganja poslednjeg modula.

Modul III je orjentisan kako na učenju novih, tako i na rekapitulaciji već naučenih stvari:

 • kako osmisliti i voditi ćigong čas – praktični vodič za buduće instruktore i/ili sopstveni trening
 • pripremne vežbe ćigonga (Jibengong)
 • stacionarni ćigong:
  • osnovna Zhan Zhuang pozicija,regulacija pravilne posture
  • buđenje ćija u tri Dan Tjena
  • 5 relaksacionih Zhan Zhuang pozicija
 • praktičan rad na učenju sistema zdravstvenog ćigonga  Vu Ćin Ši (Igra pet životinja) namenjen buđenju kvaliteta pet životinja (pet elemenata)

praktičan rad na detaljima sistema zdravstvenog ćigonga  Ba Duan Đin (osam delova svile) i Ji Đin Đing (promena tetiva i mišića)

Uslov za pohađanje Modula IV su uspešno završeni prethodni Moduli, minimum 2-3 meseca razmaka od datuma polaganja poslednjeg modula.

Modul IV je orjentisan kako na učenju novih, tako i na rekapitulaciji već naučenih stvari:

 • kako osmisliti i voditi ćigong čas – praktični vodič za buduće instruktore i/ili sopstveni trening
 • pripremne vežbe ćigonga (Jibengong)
 • stacionarni ćigong – 8 Zhan Zhuang pozicija iz tradicije Jang stila Taiđićuena
 • praktičan rad na učenju sistema zdravstvenog ćigonga  Liju C Đue (Šest lekovitih zvukova), najteži i najunutrašnjiji u odnosu na ostale sisteme Osnovnoh nivoa.
 • praktičan rad na detaljima sistema zdravstvenog ćigonga  Ba Duan Đin (osam delova svile), Ji Đin Đing (promena tetiva i mišića) i Vu Ćin Ši (Igra pet životinja)

Trajanje i mesto održavanja kursa

Uslov za prisustvovanje i učenje viših modula su položeni niži moduli.

Vreme i mesto održavanja kursa  u organizaciji Ćigong saveza Srbije:

 • MODUL I 
  • Beograd, 3/4. i 17/18. decembar 2016. u Resavskoj 35/ ODRŽANO!
  • Podgorica, 4/5. i 18/19. februar 2016. u Joga studiju V Proleterske 36a, II sprat, Drač / ODRŽANO!
  • Beograd, 7/8. i 21/22. oktobar 2017.u Resavskoj 35/ ODRŽANO!
 • MODUL II
  • Beograd, 4/5. i 18/19. mart 2017. u Resavskoj 35, Beograd /ODRŽANO!
 • MODUL III
  • Beograd, novembar ili decembar 2017. u Resavskoj 35/na Modul III se mogu prijaviti samo oni koji su položili niže module.

MOŽETE SE PRIJAVITI OVDE I REZERVISATI SVOJE MESTO NA VREME!

 

Ko može učestvovati na kursu

 • kurs je namenjen svima koji žele da nauče i vežbaju ove veštine *
 • zdravstvenim radnicima – fizioterapeutima, medicinskim sestrama, kiropraktičarima, maserima…
 • sportskim trenerima
 • instruktorima Taiđi Ćuena, Joge, Reikija, Pilatesa ili neke druge discipline *
 • svima koji su zainteresovani za poboljšanje i očuvanje zdravlja uz vežbanje ćigonga *

*Svi oni koji nemaju ispunjen zakonski minimum za obavljanje sportskih aktivnosti (održavanje i vođenje  treniga, organizacija časova…) na teritoriji Republike Srbije prema Zakonu o sportu Republike Srbije, Ćigong savez Srbije će organizovati dopunsko školovanje u saradnji sa Visokom školom za sport i zdravstvo, Fakultetom sporta i fizičkog vaspitanja itd… za sticanje zvanja operativnog trenera. Ova obuka obuhva predmete biomehanike, osnove fiziologije sporta, sportske medicine, pedagogije i psihologije…

Stručno osposobljavanje nije uključeno u cenu kursa Ćigong saveza Srbije (polaznicima će biti omogućeno da pohađaju kurs  osposobljavanja po sniženim cenama).

Ćigong savez Srbije će, kandidatima koji završe Modul I i II, kao i stručno osposobljavanje, pomoći u osnivanju kluba u bilo kojoj opštini na teritoriji Republike Srbije čime kandidat stiče pravo da prenosi veštine ćigong uz ispunjenje svih zakonskih odredbi, u skladu sa važećim Zakonom o sportu i u skladu sa Pravilnikom o statusu trenera Ćigong saveza Srbije.

Više o kursu stručnog usavršavanja možete videti http://www.vss.edu.rs/vss/studije-so.html ili ovde http://www.centar-fsfv.edu.rs/

Zdravstveni radnici (lekari, specijalisti itd) se zdravstvenim ćigongom mogu baviti i u terapeutske svrhe i u procesu rehabilitacije, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine, dok je postupak izdavanja dozvole opisan ovde.

KURS ĆIGONG SAVEZA SRBIJE JE AKREDITOVAN OD STRANA ZDRAVSTVENOG SAVETA SRBIJE (odlukom broj 153-02-489/2017-01 donesenom 3. marta 2017. godine i objavljenom na sajtu Saveta).

 • MODUL I –  broj akreditacije А-1-798/17 и C-1-116/17
 • MODUL II – broj akreditacije А-1-797/17 и C-1-117/17

Po dobijanju diplome, trener/terapeut može postati član Ćigong saveza Srbije i njegovo ime će se naći na sajtu uz opis trenutnog zvanja i spreme.

Kako bi treneri/terapeuti zadržali svoja članstva, neophodno je da pohađaju minimum dva dvodnevna seminara zdravstvenog ćigonga jednom godišnje ili četvrodnevni seminar svake dve godine, sa ciljem obnavljanja i održavanja preciznosti tehnike.

Sertifikacija

Nakon uspešnog učestvovanja na kursu (učešće i polaganje praktičnog ispita), svi kandidati dobijaju sertifikat o učešću na odgovarajućem Modulu.

Nakon završenog kursa, kandidati koji polože I i II Modul će, nakon minimum 3 meseca samostalnog vežbanja i popunjenog dnevnika treninga, biti upućeni na školovanje u visokoškolsku ustanovu koja je ovlašćena od strane Ministarstva sporta i omladine za poslove stručnog usavršavanja u oblasti sporta prema važećem pravilniku.

Nakon položenog Modula I i II, položenih ispita za sticanje odgovarajućeg zvanja (1. nivo – sportski demonstrator uz Modul I i II, 2. nivo – sportski instruktor uz Modul III i 3. nivo – operativni sportski trener uz modul IV), polaznik će biti upisan u registar trenera Ćigong saveza Srbije i dobiće svu pomoć u osnivanju i vođenju kluba.

Ukoliko kandidat :

 • izostane 2 ili više dana sa predavanja i vežbi ili
 • ne pokaže zadovoljavajuće znanje teorije i prakse

neće dobiti sertifikat. 

Kandidatima koji ne polože iz prvog pokušaja će biti omogućeno besplatno polaganje u terminu koji će se naknadno dogovoriti.

Kandidatima koji nisu uspeli da prisustvuju na celom programu odgovarajućeg Modula će biti omogućeno ponovno pohađanje i polaganje uz 30% od kotizacije.

Uslovi učešća:

 • minimum diploma srednje škole, poželjno je da kandidat ima što viši stepen obrazovanja
 • pisani online upitnik i telefonski intervju
 • osnovno znanje engleskog, korišćenja računara, Office paketa, internet veza (poželjno za online savetovanje i korekcije)

Ćigong savez Srbije zadržava pravo da, nakon temeljnog razmatranja prijave, određene kandidate primi ili odbije. 

Broj učesnika:

Minimum 6 kandidata, maksimum 20.

Visina kotizacije

Visina kotizacije u promotivnom periodu po Modulu iznosi 388 EUR u dinarskoj protivvrednosti po višem kursu na dan uplate.

Uz prijavu(klliknite na link kako biste se prijavili) je potrebno uplatiti 50% kotizacije kako bi prijava bila validna.

Sve uplate iz Srbije moraju da imaju naznaku “Seminarska taksa za (navesti modul)“, Ćigong savez Srbije, Banca Intesa 160-375244-29.

Za uplate u gotovini ili iz inostranstva, molimo da nas kontaktirate putem e-maila kako bismo Vam dali potrebne podatke.

Napomene i često postavljana pitanja

 

Ovde možete videti neke napomene i često postavljana pitanja. Listu odgovora na Vaša pitanja ćemo ažurirati blagovremeno:

 • Ćigong savez Srbije je registrovan 2012. godine u APR-u kao sportska organizacija sa matičnim brojem 28778996. Za razliku od mnogih neformalnih „udruženja“, samoproklamovanih „revolucionarnih metoda“, „gurua“ i „udruženja stručnjaka“, savez ima podršku Kineske asocijacije zdravstvenog ćigonga i suosnivač je Internacionalne federacije zdravstvenog ćigonga. Samim tim, savez je u obavezi da poštuje standarde postavljene od matičnih organizacija ali i važeće zakone Republike Srbije (Zakon o sportu i prateća podzakonska akta) i jedina je organizacija ovog tipa na teritoriji Republike Srbije.
 • Ćigong savez Srbije je, u cilju promocije zdravstvenog ćigonga, organizovao kurseve zdravstvenog ćigonga namenjene svima koji bi da ovu veštinu praktikuju kod kuće ili da, u nekom trenutku, vode grupe u skladu sa važećim propisima. Na kraju svakog Modula se izdaje odgovarajući sertifikat o učešću. Diplomu odgovarajućeg sportskog zvanja uz koju se može voditi grupni ili individualni trening, polaznik dobija nakon pohađanja stručnog osposobljavanja u visokoškolskoj ustanovi koja je jedina ovlašćena da izda takav dokument (isti zakoni i propisi važe na teritoriji svih bivših Jugoslovenskih republika. Polaznici iz susednih zemalja će biti upućeni na saveze u tim zemljama kako bi formalizovali obuku).
 • Ćigong savez Srbije ne garantuje svim polaznicima da će usvojiti gradivo po Modulima. Savladavanje gradiva zavisi direktno od vremena provedenog u vežbanju i razumevanju materije nakon učešća na kursu. Predlog je da svi polaznici posećuju i neke od redovnih časova i seminara Ćigong saveza Srbije, kako bi se podsetili i utvrdili gradivo.
 • Svi polaznici/početnici koji polože ispit na kraju svakog Modula, a koji želeli da se bave zdravstvenim ćigongom kao instruktori/treneri/terapeuti, predlažemo da vode dnevnik sopstvenog treninga (bar 6 meseci) dok ne završe obuku za neko od sportskih zvanja koji su potrebni za vođenje grupnih treninga.
 • Ukoliko polaznik koji nije završio/la obuku za neko od sportskih zvanja koji su potrebni za vođenje grupnih treninga, a ipak krene sa vođenjem treninga, Ćigong savez Srbije se ograđuje od postupaka polaznika i mogućih zakonskih konsekvenci, te može i poništiti izdat sertifikat zbog neetičkog ponašanja polaznika.