Vrste Ćigonga - Ćigong savez Srbije

Vrste Ćigonga

Od svog nastanka do danas sistem Ćigong  vežbi se praktikovao od strane običnih ljudi, preko Budista, Taoista i praktikanata borilačkih veština. Svaka od ovih grupa je naučene Ćigong sisteme treninga prilagođavala sebi i svojim potrebama. Može se reći da danas postoji nekoliko osnovnih grupa Ćigong treninga, podeljenih na osnovu postavljenih ciljeva:

   -zdravstveni ili terapijski Ćigong
   -Ćigong za postizanje višeg duhovnog stanja i
   -Ćigong namenjen borilačkim veštinama.
Prema obliku aktivnosti se deli na:

   -statični
   -dinamički
   -meditativni i
   -Ćigong koji zahteva dodatne elemente(biljke, masažu).
Prema načinu treninga Ćigong sisteme možemo podeliti na:

   -Waigong – razvoj spoljašnje snage i energije
   -Neigong – razvoj unutrašnje snage i energije
Mnogi Ćigong sistemi koji, na prvi pogled, deluju da samo rade na razvoju snage i koordinacije pokreta(Waigong), uz upotrebu drugačijih uputstava, koji se tiču kontrole disanja, vizuelizacije i imaginacije, predstavljaju i rad na unutrašnjoj snazi i energiji(Neigong).

error: Zaštićen sadržaj!! Kontaktirajte nas ukoliko želite da prenesete neki tekst.