Put u Kinu - Ćigong savez Srbije

Put u Kinu

PUT U CENTRALNO KRALJEVSTVO!

VODIMO VAS U KINU - ZEMLJU ZMAJEVA, MISTIČNIH PEJZAŽA, DREVNIH VEŠTINA I NAJMODERNIJE TEHNOLOGIJE!
Obilazimo Peking, Hsijan i Šangaj i sve glavne turističke (i neke manje poznate) lokacije u ovim gradovima uz vežbanje veština Taiđićuen i Ćigong!

temple-of-heaven-1140-2

Neke od turističkih atrakcija na destinacijama koje ćemo obići:
Peking
- Zabranjeni grad
- trg Tjenanmen
- Veliki zid
- hram Belog oblaka
- Olimpijski stadion
- Letnja Palata
Hsjian
- Terakota ratnici
- Wild Goose pagoda
- Stari gradski zid
- Bell tower
- ples i muzika Tang dinastije
Šangaj:
- Bund
- Jujuan bašta
- Šangajski muzej
- Šangajski Univerzitet i muzej TKM
- Šangajski Intitut i muzej ćigonga

Tačne datume puta ćemo objaviti uskoro! Planirano je da se putuje sredinom avgusta 2019!Možete se prijaviti za put popunjavanjem ove prijave


KOMPLETAN PLAN PUTA

1. dan, dolazak na aerodrom, let ka Pekingu

Okupljanje na aerodromu ”Nikola Tesla” u Beogradu dva sata pre leta. Let iz Beograda (ili neke druge polazne destinacije) uz presedanje ka Pekingu.

2. dan - Peking

dolazak u Peking, transfer* do hotela, slobodno vreme, šetnja Pekingom. (transfer obezbeđen ukoliko cela grupa dolazi zajedno. Ukoliko neko dolazi posebnim letom, dolazi sam do hotela. Taksi vožnja do hotela je od 130-170 juana.

3. dan - Peking

doručak, obilazak jednog od najvećih Taoističkih hramova - hram Belog oblaka gde ćemo vežbati ćigong i Tianning hram koji se nalazi u blizini. Slobodno vreme predveče, šetnja okolnim ulicama i uživanje** u specijalitetima noćne „ulične“ hrane.

4. dan - Peking

doručak, put do Velikog zida (1.5h vožnje). Možete odabrati da li biste krenuli peške uz zid ili žičarom (karta za žičaru nije uključena). Vežbanje ćigonga na zidu. Nakon povratka sa zida, ručak u obližnjem restoranu. Obilazak Ming grobnice (Dingling) i Svetog puta koji vodi do kraljevskih grobnica. Povratak u grad, obilazak Olimpijskog stadiona (Bird’s nest i Water Cube). Vežbanje i razgibavanje uz ćigong. Povratak u hotel.

Fakultativne aktivnosti**: odlazak na pekinšku patku, akrobatski šou ili Peking operu (nije uključeno u cenu)

5. dan - Peking

doručak, obilazak trga Tjenanmen, Zabranjenog grada i parka Jingshan gde ćemo iskoristiti priliku i provežbati osnovne pokreta Taiđija. Ručak u restoranu i obilazak Hrama neba gde ćemo uživati u vežbi hiljadugodišnjeg drveća. Poseta Kineskom kung fu šou Pekinškog crvenog pozorišta.

6. dan Peking – Hsijan

doručak, obilazak Letnje palate, poseta pandama u Zoo vrtu, poseta Hutong-u (stari deo Pekinga) i ručak. Obilazak lokalne pijace gde se možemo snabdeti hranom i voćem za put vozom do Ksijana. Noćno putovanje vozom do Hsijana kušet kolima. Poneti sa sobom hranu za večeru i doručak, krećemo u obilazak odmah nakon ostavljanja prtljaga u hotelu.

7. dan Hsijan

Transfer do hotela, smeštanje prtljaga u hotel. Poseta muzeju Terakota ratnika. Podnevni ručak, poseta Small Wild Goose pagodi, večera, uživanje u plesu i muzici Tang dinastije, odmor.

8. dan Hsijan – Šangaj

doručak, poseta Starom gradskom zidu, lagane vežbe ćigonga, ručak. Poseta poznatom Tornju zvona (Bell Tower), obeležju Hsijana.
Odlazak do železniče stanice, noćno putovanje do Šangaja. Poneti sa sobom vodu i hranu za večeru i doručak.

9. dan Šangaj

nakon dolaska u Šangaj, odlazak do hotela i ostavljanje prtljaga na recepciji. Poseta Šangajskom muzeju, Jujuan bašti, ručak. Nakon toga šetnja po Bundu sa pogledom na oblakodere Šangaja. Poseta poznatoj pešačkoj zoni Nanđing roud i staroj ulici.

10. dan Šangaj

doručak, poseta Šangajskom Univerzitetu TKM, muzeju TKM, vežbanje u parku Univerziteta, obilazak poznatog fejk marketa gde ćete se cenjkati do mile volje za suvenire ili vrlo kvalitetne kopije omiljenih brendova. Večernja šetnja gradom.

11. dan Šangaj

doručak, poseta Šangajskom Ćigong Institutu, muzeju ćigonga, poseta hramu Jingan. Opraštamo se od onih koji ne nastavljaju sa put sa nama i vraćaju se kućama. Ostali se spremaju i kreću put hrama ili sela na obali jezera (u zavisnosti od raspoloživosti lokacije). Noćenje i odmor.

12. dan hram/selo – trening
Nakon jurnjave po Kineskim turističkim atrakcijama, slikanja, blještavih neonskih boja, okrećemo list i stišavamo srce uz taiđi i ćigong vežbanje na udaljenoj i mirnoj lokaciji. Obroci su vegeterijanski.

13. dan hram/selo trening, Šangaj

Ponavljamo vežbanje i uživanje u kineskoj atmosferi koju svi priželjkuju uz taiđi i ćigong, vegeterijanske obroke i mir. Predveče povratak u Šangaj, odlazak na aerodrom u predvečernjim časovima (sami organizujemo transfer), čekanje na let ka Beogradu uz presedanje.

14. Povratak u Beograd (ili drugu destinaciju)
CENE PUTOVANJA
• ZA SVE KOJI SE PRIJAVE I UPLATE AKONTACIJU ZA PUTOVANJE (200EUR) DO 28. FEBRUARA 2019. ZA PUTOVANJE CENA JE 1350 EUR ZA 12 DANA ILI 1450 EUR ZA 14 DANA!

• ZA SVE KOJI SE PRIJAVE I UPLATE AKONTACIJU ZA PUTOVANJE (200EUR) DO 30. APRILA 2019. CENA JE 1400 EUR ZA 12 DANA ILI 1500 EUR ZA 14 DANA!

• ZA SVE KOJE SE PRIJAVE ZA PUTOVANJE NAKON 30. APRILA 2019. CENA JE 1500 EUR ZA 12 ILI 1600 EUR ZA 14 DANA!

• Akontacija se ne refundira (sem u slučaju otkazivanja puta), ostatak kotizacije je moguće uplatiti u jednakim ratama do kraja juna 2019.

Preporučujemo da za rezervaciju avionskih karata pozovete turističku agenciju našeg prijatelja Mileta čiji ćete broj dobiti nakon Vaše prijave zaputovanje.
Pre poziva molimo Vas da nas prvo kontaktirate i dostavite fotografiju ili sken pasoša!
USLOVI PUTOVANJA
CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

• Smeštaj u hotelima prema planu i programu puta na bazi 4 noćenja u Pekingu (dvokrevetne sobe sa sopstvenim kupatilom)
• Smeštaj u hotelima prema planu i programu puta na bazi 1 noćenja u Hsijanu (dvokrevetne sobe sa sopstvenim kupatilom)
• Smeštaj u hotelima prema planu i programu puta na bazi 3 noćenja u Šangaju (dvokrevetne sobe sa sopstvenim kupatilom)
• Smeštaj u hramu ili selu prema planu i programu puta na bazi 2 noćenja (dvokrevetne ili višekrevetne sobe)
• Voz na relaciji Peking – Sian (bez obroka)
• Voz na relaciji Hsijan – Šangaj (bez obroka)
• Navedene lokalne transfere i transfere između gradova prema planu i programu puta
• Kompletnu organizaciju i usluge predstavnika agencije na destinaciji
• SVE navedene izlete i ulaznice za kulturno istorijske spomenike
• SVE navedene obroke
• SVE TRENINGE TAIĐIJA I ĆIGONGA

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
• Međunarodnu avio kartu Beograd-Peking, Šangaj-Beograd (trenutna cena karte je oko 560 eur)
• Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uzeti u agenciji)
• Individualne troškove nastale za vreme trajanja aranžmana
• Troškove vađenja vize za putnike koji nisu državljani Republike Srbije (za državljane Republike Srbija viza nije potrebna za Kinu)
• Obroke i fakultativne aktivnosti navedene sa **
NAPOMENE
Opšte napomene:

• Organizator putovanja je agencija u Kini u daljem tekstu agencija (koorganizator je Ćigong savez Srbije)
• Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
• Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana povratka u zemlju.
• Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvideti, u vreme zaključenja ugovora.
• Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
• Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
• Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
• Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
• U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
• Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mestima, i ne smeju ih napuštati na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, ček point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
• Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
• Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
• Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
• Aranžman je rađen na bazi od minumum 8 putnika
• U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 30 dana pre datuma polaska za daleka putovanja
• Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
• Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
• Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
• Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
• Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
• Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
• Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
• Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu.


Napomene u vezi sa smeštajem:
• Organizator putovanja zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
• U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
• Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera.
• Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
• Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
• Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da uvek klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
• Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.
• Smeštaj u hramu ili selu je bazičan, u pitanju su dvokrevetne ili višekrevetne sobe u zavisnosti od lokacije koja bude slobodna prilikom rezervacije. Ishrana je vegeterijanska, potrebno je poštovati tišinu i pravila hrama. Nema nošenja papuča ili sandala, nosi se obuća sa zatvorenim prstima i pristojna odeća. Moguće je dopuniti toplu vodu pa treba poneti i posudu koja može da izdrži veću temperaturu-ukoliko želite normalnu temperature vode ponesti vodu sa sobom.


Napomene u vezi sa izletima:
• Termini izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
• Izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Ćigong savez nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
• Izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
• Ćigong savez ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
• Prilikom uplate aranžmana, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora izleta, i dužan je da o uslovima obavesti saputnike. Bilo kakve naknadne izmene, promene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
error: Zaštićen sadržaj!! Kontaktirajte nas ukoliko želite da prenesete neki tekst.