Prvi forum zdravstvenog ćigonga za zemlje centralne i istočne Evrope - Ćigong savez Srbije

Prvi forum zdravstvenog ćigonga za zemlje centralne i istočne Evrope

Ćigong savez Srbije je redovan učesnik zvaničnih događaja u organizaciji Internacionalne federacije zdravstvenog ćigonga kao i događaja organizovanih od strane Kineske asocijacije zdravstvenog ćigonga.

Naš rad na razvoju i promociji zdravstvenog ćigonga je svesrdno podržan od strane ove dve organizacije, kao i od Ambasade NR Kine u Republici Srbiji, Instituta Konfucije u Beogradu, Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije (ORS), Instituta za reumatologiju u Beogradu, Udruženja kardiologa Srbije i mnogih drugih....

Jedan od pokazatelja kvaliteta i istrajnosti jesu brojne kineske delegacije koje su proteklih godina posetile Beograd i održale nekoliko fenomenalnih seminara i radionica u cilju daljeg razgoja i promocije vrednosti zdravstvenog ćigonga u Srbiji ali i regionu.

Kao posebno priznanje dosadašnjem zalaganju, Ćigong savez Srbije je odabran da bude domaćin Prvog foruma zdravstvenog ćigonga za zemlje centralne i istočne Evrope-1st CEEC (CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES) HEALTH QIGONG FORUM koji će se održati u Beogradu u petak, 19. oktobra 2018. godine u svečanoj sali Gradske Opštine Stari Grad sa početkom od 9h.
Ulaz na forum je slobodan ali je prijavljivanje putem ovog e-maila OBAVEZNO!
Program foruma:
- profesor Hu Sjaofei sa Pekinškog Univerziteta sporta - Značaj i dobrobiti vežbanja zdravstvenog ćigonga na kardiovaskularne bolesti
- profesorka Vang Julin sa Tsinghua Univerziteta će govoriti o uticaju vežbanja ćigonga na psihofizičko stanje polaznika
- Dr Mirjana Lapčević, predsednica Udruženja ORS - Značaj i uticaj fizičkih aktivnosti na pacijente obolele od reumatskih bolesti
- Dr Vojislav Giga, sekretar Udruženja kardiologa Srbije - Uticaj fizičkih aktivnosti na zdravlje kardiovaskularnih pacijenata.

Zvanični jezik Foruma, uzevši u obzir međunarodni karakter, jeste engleski.

Forum je akreditovan za zdravstvene radnike kao međunarodni simpozijum pred Zdravstvenim Savetom Ministarstva zdravlja Republike Srbije pod brojem А-1-1999/18 i za predavače nosi 10 a za učesnike 6 poena.

U realizaciji "Prvog foruma zdravstvenog ćigonga za zemlje centralne i istočne Evrope" su učestvovali i:
- Kineska asocijacije zdravstvenog ćigonga
- Ambasada NR Kine u Srbiji
- Institut Konfucije u Beogradu
- Gradska Opština Stari Grad
- Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
- Udruženje kardiologa Srbije i
- Udruženje obolelih od reumatskih bolesti Srbije (ORS).
Pored učešća na Forumu, profesori Hu Sjaofei i Vang Julin će održati i seminar zdravstvenog ćigonga Daojin Jangšeng Gong Š Ar Fa i kratku formu sa štapom Taiđi Jangšeng Džang.


Prijavu za učešće na seminaru možete preuzeti ovde!


Prof. Hu Sjaofei je profesor Pekinškog Univerziteta sporta (BSU), na čelu odeljenja za podučavanje i istraživanje veština očuvanja i poboljšanja zdravlja BSU-a, član Kineske asocijacije zdravstvenog ćigonga (CHQA), potpredsednik tehničkog i odbora za promociju Internacionalne federacije zdravstvenog ćigonga (IHQF).


Prof. Vang Julin je vanredni profesor Tsinghua Univerziteta, član "Elite projekta" Kineske asocijacije zdravstvenog ćigonga, iskusni međunarodni trener zdravstvenog ćigonga, vođa istraživačkog tima zdravstvenog ćigonga Taiji Yang Sheng Zhang.

Tokom seminara je obavezno nositi patike za salu i prigodnu odeću za vežbanje taiđija i ćigonga.
Fotografisanje i snimanje seminara i foruma nije dozvoljeno u cilju boljeg i efikasnijeg praćenja seminara i učenja. Savez zadržava pravo da udalji sa seminara sve koji budu prekršili osnovna pravila ponašanja (kašnjenje na seminar, neumesna pitanja ili prekidanje seminara, snimanje i fotografisanje itd...).

Savez će obezbediti fotografa koji će zabeležiti zanimljive detalje da oba događaja, a fotografije će biti dostupne na linku koji će se dostaviti prijavljenim učesnicima.

error: Zaštićen sadržaj!! Kontaktirajte nas ukoliko želite da prenesete neki tekst.