Vrste Ćigonga

Vrste Ćigonga Od svog nastanka do danas sistem Ćigong  vežbi se praktikovao od strane običnih ljudi, preko Budista, Taoista i praktikanata borilačkih veština. Svaka od ovih grupa je naučene Ćigong sisteme treninga prilagođavala sebi i svojim...

read more

Šta je to Ćigong?

Šta je to Ćigong Sistem Ćigong vežbi  jeste rezultat više hiljada godina istraživanja ljudskog tela putem preventivnih zdravstvenih praksi izraženih kroz fizičke vežbe, meditativne tehnike kao i upotrebe teorije 5 elemenata i sistema...

read more