Naš program - Ćigong savez Srbije

Naš program


Zdravstveni ćigong - osnovni program


Grupni ili privatni časovi, u zavisnosti od kluba u kome se vežba, obuhvataju učenje i savladavanje osnovnih sistema zdravstvenog ćigonga:
- Yi Jin Jing (promena tetiva i mišića)
- Wu Qin Xi (igra pet životinja)
- Liu Zi Jue (šest lekovitih zvukova) i
- Ba Duan Jin (osam delova svile)
kao i pripremnih vežbi (Jibengong), vežbi stacionarnog ćigonga Džan Džuang (stoj poput stuba ili meditacije u stajaćem položaju).

Drugi sistemi zdravstvenog i drugih stilova ćigonga se izučavaju putem posebno organizovanih radionica i seminara usavršavanja polaznika. Opis sistema ćigonga koje možete učiti kod nas možete videti ovde:

Zdravstveni ćigong - osnovi program

Yi Jin Jing

Yi Jin Jing (Ji Đin Đing doslovno znači "Spis o promeni mišića/tetiva") je Ćigong sistem koji sadrži niz vežbi, koordinisanih sa specifičnim disanjem i koncentracijom, za koje se tvrdi da umnogome poboljšavaju fizičko zdravlje kada se vežbaju kontinuirano.
Osnovna namena Yi Jin Jinga jeste da krhke i slabe tetive ojača i pretvori ih u jake i elastične. Pokreti Yi Jin Jinga su energični ali i nežni i zahtevaju jedinstvo volje i snage u koordinaciji sa disanjem.
Jače i fleksibilnije telo ima bolje zdravlje, kondiciju i imunitet. Yi Jin Jing karakterišu pozicije koje utiču na mišićno-skeletalnu i nervnu strukturu tela, istezanje mišića i tetiva koje utiču na organe, zglobove, meridijane i Ći, uvrtanje tela koje utiče na metabolizam i stvaranje Jing, bolje disanje koje proizvodi više kvalitetne životne energije, aktiviranje celog tela i vraćanje balansa i snage tela i uma.
Yi Jin Jing zdravstveni ćigong je pokazao izvanredne rezultate u rešavanju različitih tegoba vezanih za rad respiratornih organa, digestivnog, kardiovaskularnog i nervnog sistema. Takođe je delotvoran u povećanju fleksibilnosti manjih i većih zglobova, balansa tela i mišićne snage.
Wu Qin Xi

Wu Qin Xi (Vu Ćin Ši - igra pet životinja) je razvijena od strane Hua Tuoa, čuvenog lekara istočne Han dinastije iz perioda  25-220. godine. Ovaj sistem treninga imitira pokrete tigra, jelena, medveda, majmuna i ptice uz kombinaciju Tu Na(umetnost kontrole daha) i Dao Yin(pokretanje ekstremiteta i vođenje ćija u telu) sa teorijama o organima, energetskim meridijanima, kanalima, ćiju i uz poštovanje principa tradicionalne kineske medicine (TCM).
Zdravstveni ćigong Wu Qin Xi predstavlja proizvod tradicionalnih vežbi i principa u kombinaciji sa principima moderne nauke koja proučava ljudsko kretanje. Pokreti Wu Qin Xi nisu ograničeni na imitiranje pokreta ili ponašanje životinja, već pokušavaju da prenesu i duh ovih životinja - snagu tigra, lakoću i jednostavnost jelena, ukorenjenost i smirenost medveda, spretnost i umešnost majmuna, kao i lakoću i gracioznost ptice.
Rezultati naučnih studija pokazuju da ovaj sistem aktivno utiče na fiziološke funkcije čoveka, prirodu i stanje uma. Nakon konstantnog praktikovanja, funkcije kardiovaskularnog i respiratornog sistema su poboljšane kao i pokretljivost, snaga zglobova i stiska ruke, dok psihološko stanje i samopouzdanje dobijaju na snazi.
Liu Zi Jue

Liu Zi Jue (Liju C Đue – 6 lekovitih zvukova) je tradicionalna kineska vežba za očuvanje i poboljšanje zdravlja putem kontrole daha i protoka energije kroz celo telo, na tak način vršeći detoksikaciju organizma. Vežbanjem kontrolisanih pokreta, praćenjem kretanja ćija u telu povezanog sa udahom i izdahom uz  izgovaranje 6 zvukova – Šu, Ha, Hu, Sz, Čuei i Ši – dovodimo telo u uravnoteženo stanje. Ova vežba akcenat stavlja na jačanje i regulisanje funkcija jetre, srca, slezine, pluća, bubrega i sanđao (trostrukog grejača).
Medicinska istraživanja pokazuju da su vežbe sigurne, pouzdane i bez negativnih pojava. Posebno utiču na  lečenje hroničnih bolesti poput visokog krvnog pritiska, povišenog holesterola, povišenog šećera u krvi.
Ba Duan Jin

Ba Duan Jin (Ba Duan Đin - 8 delova brokata)  predstavlja jedan od najpoznatijih sistema vežbi Ćigonga u svetu. Sastoji se od 8 ili 12 vežbi(broj zavisi od načina brojanja i ponavljanja) u stajaćem i sedećem položaju.
Prema legendi, poreklo ovih vežbi vodi od generala Yue Fei, koji je osmislio vežbe kako bi njegovi vojnici bili zdravi, jaki i spremni za bitku. Neki izvori tvrde da je general Yue Fei bio jedan od nosilaca znanja Yi Jin Jinga i da je vežbe prilagodio uslovima na ratištu. Prema istorijskim podacima, vežbe potiču iz Song dinastije 960-1279. godine.
Jednostavni pokreti i odlični efekti poboljšanja zdravlja čine ovu vežbu pravim draguljem bogate kineske zdravstvene i fizičke kulture. Svrha vežbi je povećanje cirkulacije unutrašnje energije putem fizičkih vežbi, kontrole daha i usredsređenjem uma i namere u cilju poboljšanja i očuvanja zdravlja i psihofizičkog jačanja. Može se koristiti i kao izvanredna jutarnja vežba. Najbitniji efekti ovog sistema treninga jesu poboljšanje rada kardiovaskularnog sistema, pomoć pri tretiranju koronarne arteroskleroze i osteoporoze, jačanje imuniteta, usporavanje starenja i poboljšanje mentalnog zdravlja. Mnogi sistem zdravstvenog ćigonga Shi Er Duan Jin nazivaju i "sedećom" varijantom Ba Duan Jin-a.
 
Intenzivni kurs po modulima
Ovaj kurs je idealan za sve one koji su zainteresovani za poboljšanje i očuvanje zdravlja uz vežbanje ćigonga a nemaju vremena za vežbanje na redovnim časovima u klubovima Saveza. Ovo je i prvi korak ka sticanju zvanja trenera ćigonga. Sve o kursu možete videti ovde
Stacionarni ćigong Džan Džuang (tzv. meditacija u stajaćem položaju)
Džan Džuang (Zhan Zhuang) predstavlja jedan od najpoznatijih Ćigong sistema. Samo ime znači „stajanje poput stuba“.
Rezultati treninga na duh i psihu jesu veća smirenost, koncentracija, izoštrenost čula i percepcije, kao i povećanje nivoa životne energije.
Džan Džuang statične pozicije tela povećavaju koncentraciju, smirenost i izoštrenost čula, efikasnost pokreta, strukturnu povezanost i stabilnost tela povećavajući snagu i energetski nivo čoveka i u isto vreme reguliše i balansira protok energije kroz telo, otklanjajući energetske i fizičke blokove.Često se koristi kao deo obaveznog treninga unutrašnjih borilačkih veština kao što su Taiđi Ćuen, Ba Gua Džang, Sing Ji i, kao najmlađa, Ji Ćuen.
Džan Džuang kombinuje tehnike disanja, vizuelizacije i cirkulacije energije sa različitim statičnim položajima tela kako bi se postigli maksimalni rezultati i telo vratilo u optimalno stanje.Broj vežbi prelazi cifru od 40 različitih pozicija koje u kombinaciji sa disanjem, vizuelizacijom i različitim težinama vežbanja daju praktično neograničene kombinacije treninga.

U našem centru se praktikuju dve vrste Džan Džuanga:
-Relaksacioni Džan Džuang(zdravstveno-terapeutski )namenjen opuštanju tela i duha, povećanju smirenosti i koncentracije kao i otklanjanju energetskih i fizičkih blokova
-Džan Džuang namenjen praktikantima borilačkih veština i onima koji bi hteli da povećaju nivo energije i snage u telu. Preduslov za prelazak na Power Džan Džuang jeste potpuno opušteno telo oslobođeno blokova kroz praksu Relaksacionog Džan Džuanga.
Sistemi Džan Džuanga koje radimo potiču iz tradicije Ip(Jang Taiđićuena) i Ba Gua Džanga, kao i zdravstvenih Ćigong sistema koje praktikujemo.

Zdravstveni ćigong - dopunski program

Shi Er Duan Jin

Ime Ši Er Duan Đin se prvi put javlja u periodu Ćianlunga u Ćing dinastiji(1736-1796) i predstavlja veštinu za poboljšanje i očuvanje zdravlja u sedećem položaju. Zdravstveni ćigong Ši Er Duan Đin je nasledio esenciju različitih škola i stilova originalne vežbe i stavlja veći naglasak na vrat, ramena, struk i noge. Fokusiran na vežbu celog tela, ovaj sistem vežbi ima efekte jačanja tela, prevenciju bolesti i usporavanje starenja. Zdravstveni ćigong Ši Er Duan Đin karakteriše koordinacija uma i pokreta, kombinovnje pokreta sa disanjem, promena pokreta i mirovanja, istovremeni razvoj tela i duha kao i naglasak na istezanju i masaži. Ovo je vežba pogodna za ljude različitih fizičkih stanja i mogućnosti. Dugotrajno vežbanje poboljšava fleksibilnost krvnih sudova, smanjuje rizik od dobijanja arterioskleroze, poboljšava funkciju srca i pluća, smanjuje količinu masti. Posebno pogoduje starijim osobama pošto poboljšava funkciju srca i opštu funkciju srčanog nerva.  
Da Wu

Da Vu potiče iz Tang Jao perioda(pre oko 4000 godina) i predstavlja metod očuvanja zdravlja koji povoljno utiče na zglobove i balansira meridijane uz neku formu plesa. Zdravstveni ćigong Da Vu, baziran na istorijskim podacima, koristi podizanje, spuštanje, otvaranje i zatvaranje pokreta tela sa usklađivanjem i podešavanjem disanja i uma kako bi se balansirale funkcije organa, protok u meridijanima i neguje Ći i krv, ispunjavajući svrhu rehabilitacije i očuvanja zdravlja. Vežbanjem zdravstvenog ćigonga Da Vu, naš duh vodi ove pokrete poput plesa i oni treniraju i oblikuju telo. Jednostavni i graciozni pokreti, fleksibilni i uglađeni, koordinisani su umom i Ćijem i pogodni su za različite grupe ljudi. Dugotrajnom vežbom može se povećati snaga gornjih i donjih udova, fleksibilnost, balans i funkcija kardiovaskularnog sistema, umanjiti negativan uticaj besa i depresije i povećati osećaj sreće i zadovoljstva.
Daoyin Yangsheng Gong Shi Er Fa

Daojin Jangšeng Gong je tradicionalna zdravstveno-gimnastička vežba, metoda daojina kreirana od strane Pekinškog Univerziteta Sporta. Zdravstveni ćigong Daojin Jangšeng Gong 12 metoda je selekcija 12 pokreta od preko više od 50 Daojin zdravstvenih vežbi. Predstavlja Daojin metod stimulacije meridijana koje poboljšavaju funkciju Džang-fu (pet čvrstih i šest šupljih organa) kao i metod poboljšanja, očuvanja zdravlja ali i prevencije. Pokreti zdravstvenog ćigonga Daojin Jangšeng Gong 12 metoda ne odišu samo bogatom kulturološkom vrednošću, već su i jednostavni i laki za učenje, pogodni su za ljude različite grupe ljudi. Dugotrajni praktičari ove veštine mogu očekivati poboljšanje kardio-pulmonarne funkcije, stanje tela, fleksibilnost, balans, koordinaciju, kao i poboljšanje samoregulatornog kapaciteta nervnog sistema.
Mawangdui Daoyin Shu

Ma Vang Dui Dao Jin Šu je metod očuvanja zdravlja baziran prema svilenom svitku pronađenom u grobnici u Čangša, Hunan provinciji u Kini. Grobnica datira iz perioda Han dinastije(202 pne-202-8 ne). Zdravstveni ćigong Ma Vang Dui Dao Jin Šu naglašava koordinaciju uma i tela, otvaranje i zatvaranje, podizanje i spuštanje, uvrtanje kao i istezanje tela uz elegantne i lagane pokrete. Tokom procesa vežbanja i stimulsanja meridijana, regulisanja protoka Ćija i krvi, balansiranja Jina i Janga, dobija se efekat jačanja tela i negovanja srca. Pored sporih, mekanih i nežnih pokreta, ovaj set vežbi ima lake i različite pokrete, i dosta vežbi rotacija i istezanja tela i pogodne su za različite grupe ljudi. Dugotrajnim vežbanjem se može popraviti raspoloženje i emotivno stanje, značajno poboljšati izgled i fizičke funkcije tela,  kao i smanjiti količinu masti.
Taiji Yangsheng Zhang

Motka predstavlja tip pomagala često korištenog u kineskoj vojsci ali i kao pomagalo u tradicionalnim fizičkim vežbama. Zdravstveni ćigong Taiđi Jangšeng Džang je baziran na ideji „Taiđija“ i jedinstvu Jina i Janga. Nasledivši esenciju tradicionalnih vežbi sa štapom, ovo je vežba koja vodi pokrete udova, potpomažući koordinaciju i balansiranje disanja  i uma kao glavne principe vežbe. Zdravstveni ćigong Taiđi Jangšeng Džang može biti vežban kao celina ili podeljen u zasebne pozicije i pokrete kao i kombinacije više pokreta. Pokreti celog sistema su nežni, lagani, dobro izbalansirani između pokreta i mirovanja, graciozni, koordinisani sa umom i kretanjem Ćija i pogodni su za ljude različitih fizičkih stanja i mogućnosti. Dugotrajnom vežbom, može se poboljšati fleksibilnost tela, sposobnost održavanja balansa, povoljno delovati na kardiovaskularni sistem i fiziološko stanje.
Taoističke daojin vežbe za usklađivanje energije tela sa trenutnim godišnjim dobom
Daojin predstavlja drevnu kinesku praksu psihofizičkog treninga koji se i dan danas koristi u Kini ali i u svetu. Daojin vežbe predstavljaju metod poboljšanja i očuvanja zdravlja putem izvođenja jednostavnih pokreta koji, prema teorijama kineske tradicionalne medicine, pokreću životnu energiju tela i pročišćavaju organizam od toksina i poboljšavaju kvalitet života. Godišnja doba kod kineza se računaju prema lunarnom kalendaru i podeljena u u 24 solarna termina. Ovi petnaestodnevni periodi, koji počinju od kineske nove godine, su pratili kretanje Sunca i promene klime, prirodne fenomene, uticaj na poljoprivredu kao i druge aspekte ljudskog života uključujući oblačenje, ishranu, vežbanje i sl. Najranije pominjanje 24 solarnih perioda datira u period Proleća i Jeseni (770-460 PNE). Do kraja perioda Zaraćenih država (475-221 PNE) određeno je još osam soalrnih perioda koji su obeležavali tačne početke godišnjih doba, dok je ostatak solarnih perioda nastao u periodu Han Dinastije (206 PNE -221NE). Kako su kineski mudraci dugo proučavali uticaj Sunca i Meseca na samu klimu i promene prirode uvideli su da se slični principi mogu primeniti i na ljude kao deo ovog ekosistema. Tako su nastale Daojin vežbe koje odgovaraju svakom od ovih solarnih perioda i usklađuju kretanje životne energije, ći, u organizmu. Na taj način su se ljudi lakše suočavali sa vremenskim promenama ali i sa svakodnevnim životom i poteškoćama. Daojin vežbe za usklađivanje duha i tela sa trenutnim godišnjim dobom se mogu naučiti isključivo na radionicama koje organizuje Ćigong savez Srbije.
error: Zaštićen sadržaj!! Kontaktirajte nas ukoliko želite da prenesete neki tekst.