Intenzivni kurs zdravstvenog ćigonga - Ćigong savez Srbije

Intenzivni kurs zdravstvenog ćigonga

ĆIGONG - Veština fizičkog, emotivnog i mentalnog dobrostanja

Kada neko postavi pitanje „Šta je to ćigong?“ najjednostavniji odgovor bi bio „Ćigong predstavlja skup različitih sistema psihofizičkih vežbi za poboljšanje i očuvanje zdravlja.“
Takođe bismo mogli da kažemo i da Ćigong predstavlja jedan od prvih oblika fizikalne terapije i podjednako je efikasan i kao metoda rehabilitacije i kao metoda pomoći pri lečenju koja se široko primenjuje u svetu.
Više o ćigongu i sistemima možete videti na našem sajtu.
Ćigong savez Srbije organizuje intenzivne kurseve stručnog usavršavanja za buduće trenere ćigonga i sve one koji bi želeli da praktikuju ove veštine sami za sebe :)
  OSNOVNI KURS po Modulima (kliknite na odgovarajući modul za više detalja!) obrađuje:
-osnovne teorije Tradicionalne Kineske Medicine
-Jin/Jang teoriju
-teoriju promene pet elemenata
-teoriju Zang Fu organa
-energetskih kanala i meridijana kao i najbitnijih akupresurnih tačaka
-pripremne vežbe ćigonga (Jibengong)
-Zhan Zhuang (Džan Džuang) sistem stacionarnog ćigonga
-praktičan rad na učenju sistema zdravstvenog ćigonga (Ba Duan Đin, Ji Đin Đing, Vu Ćin Ši, Liju C Đue)
-Program po kome se kurs organizuje je program Kineske asocijacije zdravstvenog ćigonga, dok program vode Ilinka Aćimović (sekretar Saveza) i Saša Balanesković (predsednik Saveza).
Zdravstveni ćigong - Modul I
Modul I obrađuje:
*Istoriju,razvoj i osnovne pravce ćigonga
*upoznavanje sa osnovnim teorijama Tradicionalne Kineske Medicine i bazičnim pojmovima
*pripremne vežbe ćigonga za otvaranje zglobova i jačanje tetiva (Jibengong)
*osnovna Zhan Zhuang pozicija
*regulacija pravilne posture
*pravilno abdominalno disanje
*praktičan rad na učenju sistema zdravstvenog ćigonga  Ba Duan Đin (osam delova svile) namenjenom očuvanju i poboljšanju  opšteg psihofizičkog  stanja.
Zdravstveni ćigong - Modul II
Uslov za pohađanje Modula II je uspešno završen Modul I, minimum 2-3 meseca razmaka od datuma polaganja poslednjeg modula.
Modul II obrađuje:
*upoznavanje sa osnovnim teorijama Tradicionalne Kineske Medicine i bazičnim pojmovima
*Jin/Jang teoriju
*teoriju promene pet elemenata
*teoriju Zang Fu organa
*teoriju energetskih kanala i meridijana kao i najbitnijih aku-tačaka dopunske pripremne vežbe ćigonga za relaksaciju i sticanje unutrašnje snage (Jibengong)
*Zhan Zhuang  - buđenje ćija u tri Dan Tjena
*praktičan rad na učenju sistema zdravstvenog ćigonga  Ji Đin Đing (promena tetiva i mišića) namenjenom, kako i sam prevod kaže,  jačanju tetiva i mišića.
Zdravstveni ćigong - Modul III
Uslov za pohađanje Modula III su uspešno završeni Modul iI I II, minimum 2-3 meseca razmaka od datuma polaganja poslednjeg modula.
Modul III je orjentisan kako na učenju novih, tako i na rekapitulaciji već naučenih stvari:
*kako osmisliti i voditi ćigong čas – praktični vodič za buduće instruktore i/ili sopstveni trening
*pripremne vežbe ćigonga (Jibengong)
*stacionarni ćigong:
-osnovna Zhan Zhuang pozicija,regulacija pravilne posture buđenje ćija u tri Dan Tjena
-5 relaksacionih Zhan Zhuang pozicija
*praktičan rad na učenju sistema zdravstvenog ćigonga  Vu Ćin Ši (Igra pet životinja) namenjen buđenju kvaliteta pet životinja (pet elemenata)
*praktičan rad na detaljima sistema zdravstvenog ćigonga  Ba Duan Đin (osam delova svile) i Ji Đin Đing (promena tetiva i mišića)
Zdravstveni ćigong - Modul IV
Uslov za pohađanje Modula IV su uspešno završeni prethodni Moduli, minimum 2-3 meseca razmaka od datuma polaganja poslednjeg modula.
Modul IV je orjentisan kako na učenju novih, tako i na rekapitulaciji već naučenih stvari:
*kako osmisliti i voditi ćigong čas – praktični vodič za buduće instruktore i/ili sopstveni trening
*pripremne vežbe ćigonga (Jibengong)
*stacionarni ćigong – 8 Zhan Zhuang pozicija iz tradicije Jang stila Taiđićuena
*praktičan rad na učenju sistema zdravstvenog ćigonga  Liju C Đue (Šest lekovitih zvukova), najteži i najunutrašnjiji u odnosu na ostale sisteme Osnovnog nivoa.
*praktičan rad na detaljima sistema zdravstvenog ćigonga  Ba Duan Đin (osam delova svile), Ji Đin Đing (promena tetiva i mišića) i Vu Ćin Ši (Igra pet životinja)

Trajanje i mesto održavanja kursa Uslov za prisustvovanje i učenje viših modula su položeni niži moduli.

Vreme i mesto održavanja kursa  u organizaciji Ćigong saveza Srbije:


MODUL I 

-Beograd, 13/14. i 20/21. april 2019. u Resavskoj 35!
PRIJAVE ZA SLEDEĆI MODUL I SU U TOKU! MOŽETE SE PRIJAVITI OVDE I REZERVISATI SVOJE MESTO NA VREME!

Sertifikacija

Nakon uspešnog učestvovanja na kursu (učešće i polaganje teorijskog praktičnog ispita), svi kandidati dobijaju sertifikat o učešću na odgovarajućem Modulu.

Nakon završenog kursa, kandidati koji polože I i II Modul će, nakon minimum 3 meseca samostalnog vežbanja i popunjenog dnevnika treninga, mogu biti upućeni na školovanje u visokoškolsku ustanovu koja je ovlašćena od strane Ministarstva sporta i omladine za poslove stručnog usavršavanja u oblasti sporta prema važećem pravilniku.

Nakon položenog Modula I i II, položenih ispita za sticanje odgovarajućeg zvanja (1. nivo - sportski demonstrator uz Modul I i II, 2. nivo - sportski instruktor uz Modul III i 3. nivo - operativni sportski trener uz modul IV), polaznik će biti upisan u registar trenera Ćigong saveza Srbije i dobiće svu pomoć u osnivanju i vođenju kluba.

Ukoliko kandidat :

-izostane 2 ili više dana sa predavanja i vežbi ili
-ne pokaže zadovoljavajuće znanje teorije i prakse
neće dobiti sertifikat. 

Kandidatima koji ne polože iz prvog pokušaja će biti omogućeno besplatno polaganje u terminu koji će se naknadno dogovoriti.

Kandidatima koji nisu uspeli da prisustvuju na celom programu odgovarajućeg Modula će biti omogućeno ponovno pohađanje i polaganje uz 30% od kotizacije.

Uslovi učešća:

-minimum diploma srednje škole, poželjno je da kandidat ima što viši stepen obrazovanja
-pisani online upitnik i telefonski intervju
-osnovno znanje engleskog, korišćenja računara, Office paketa, internet veza (poželjno za online savetovanje i korekcije)
-Ćigong savez Srbije zadržava pravo da, nakon temeljnog razmatranja prijave, određene kandidate primi ili odbije. 

Broj učesnika:

Minimum 6 kandidata, maksimum 20.

Visina kotizacije

Visina kotizacije u promotivnom periodu po Modulu iznosi 388 EUR u dinarskoj protivvrednosti po višem kursu na dan uplate. Za rane uplate (do dva meseca pre kursa) u celosti cena je 350 EUR.

Uz prijavu(klliknite na link kako biste se prijavili) je potrebno uplatiti 50% kotizacije kako bi prijava bila validna.
Molimo da nas kontaktirate putem e-maila kako bismo Vam dali potrebne podatke.
Napomene i često postavljana pitanja
  Ovde možete videti neke napomene i često postavljana pitanja. Listu odgovora na Vaša pitanja ćemo ažurirati blagovremeno:

-Ćigong savez Srbije je registrovan 2012. godine u APR-u kao sportska organizacija sa matičnim brojem 28778996. Za razliku od mnogih neformalnih „udruženja“, samoproklamovanih „revolucionarnih metoda“, „gurua“ i „udruženja stručnjaka“, savez ima podršku Kineske asocijacije zdravstvenog ćigonga i suosnivač je Internacionalne federacije zdravstvenog ćigonga. Samim tim, savez je u obavezi da poštuje standarde postavljene od matičnih organizacija ali i važeće zakone Republike Srbije (Zakon o sportu i prateća podzakonska akta) i jedina je organizacija ovog tipa na teritoriji Republike Srbije.

-Ćigong savez Srbije je, u cilju promocije zdravstvenog ćigonga, organizovao kurseve zdravstvenog ćigonga namenjene svima koji bi da ovu veštinu praktikuju kod kuće ili da, u nekom trenutku, vode grupe u skladu sa važećim propisima. Na kraju svakog Modula se izdaje odgovarajući sertifikat o učešću. Diplomu odgovarajućeg sportskog zvanja uz koju se može voditi grupni ili individualni trening, polaznik dobija nakon pohađanja stručnog osposobljavanja u visokoškolskoj ustanovi koja je jedina ovlašćena da izda takav dokument (isti zakoni i propisi važe na teritoriji svih bivših Jugoslovenskih republika. Polaznici iz susednih zemalja će biti upućeni na saveze u tim zemljama kako bi formalizovali obuku).

-Ćigong savez Srbije ne garantuje svim polaznicima da će usvojiti gradivo po Modulima. Savladavanje gradiva zavisi direktno od vremena provedenog u vežbanju i razumevanju materije nakon učešća na kursu. Predlog je da svi polaznici posećuju i neke od redovnih časova i seminara Ćigong saveza Srbije, kako bi se podsetili i utvrdili gradivo.

-Svi polaznici/početnici koji polože ispit na kraju svakog Modula, a koji želeli da se bave zdravstvenim ćigongom kao instruktori/treneri/terapeuti, predlažemo da vode dnevnik sopstvenog treninga (bar 6 meseci) dok ne završe obuku za neko od sportskih zvanja koji su potrebni za vođenje grupnih treninga.

-Ukoliko polaznik koji nije završio/la obuku za neko od sportskih zvanja koji su potrebni za vođenje grupnih treninga, a ipak krene sa vođenjem treninga, Ćigong savez Srbije se ograđuje od postupaka polaznika i mogućih zakonskih konsekvenci, te može i poništiti izdat sertifikat zbog neetičkog ponašanja polaznika.
error: Zaštićen sadržaj!! Kontaktirajte nas ukoliko želite da prenesete neki tekst.