Efekti zdravstvenog ćigonga na kardiovaskularni sistem - Ćigong savez Srbije

Efekti zdravstvenog ćigonga na kardiovaskularni sistem

Prema modernoj medicinskoj teoriji, cirkulacija krvi je uglavnom kontrolisana i regulisana od strane nervnog sistema. Stoga, tri principa prakse zdravstvenog ćigonga(regulacija i balansiranje procesa u telu, daha i uma) koje  dovede osobu u stanje smirenosti i opuštenosti, pomažu u regulisanju srčanog pulsa, minutnog volumena srca i krvnog pritiska regulisanjem autonomnog nervnog sistema, posebno smanjenjem tenzije simpatičkog nervnog sistema. Kao dodatak, zdravstveni ćigong je efikasan u poboljšavanju periferne cirkulacije.

Posebno je interesantna i činjenica da kinezi jednom rečju označavaju srce i um (Xin) i njihovu međusobnu vezu.

Regulacija pulsa i krvnog pritiska

Regulacija daha u zdravstvenom ćigongu zahteva dugo, duboko disanje uz izdah koji je duži od uobičajenog. Ovakvo disanje stimuliše vagus nerv i usporava puls.

Rezultati eksperimenata i ispitivanja zdravstvenog ćigonga “Igra pet životinja”(Wu Qin Xi-Vu Ćin Ši) pokazuje da je, posle 6 meseci vežbanja, prosečni puls u stanju mirovanja kod muškaraca snižen sa 79/min na 74/min dok je kod žena snižen sa 73/min na 68/min. Kod onih koji su vežbali  zdravstveni ćigong “Šest lekovitih zvukova”(Liu Zi Jue-Liju C Đue) prosečni puls u stanju mirovanja je snižen sa 78/min na 74/min. Kod praktikanata  zdravstvenog ćigonga “Osam delova svile”(Ba Duan Jin-Ba Duan đin) je takođe zabeleženo smanjenje pulsa nakon 6 meseci vežbanja.

Regulacija uma tokom vežbanja zdravstvenog ćigonga održava um u stanju opuštenosti i mira, minimizirajući uticaje i mešanje unutrašnje i spoljašnje okoline, što dovodi do povećane prilagodljivosti srca na obavljanje raznih fizičkih aktivnosti. Takođe umanjuje napetost malih krvnih sudova i koronarnih arterija i povećava elastičnost zidova arterija, što dovodi do sniženja krvnog pritiska. Posmatranjem praktičara zdravstvenih ćigong sistema “Osam delova svile” i “Šest lekovitih zvukova” otkriveno je se uz opuštanje  snizi dijastolički(niži) i uz kontrakciju snizi sistolički(viši) krvni pritisak.

Poboljšavanje dotoka krvi u srce

Spori, lagani i kontinuirani dinamički pokreti mišića zdravstvenog ćigonga mogu povećati količinu vraćene krvi u srce i pojačati kontrakcije miokarda, dok dugotrajno vežbanje može povećati srčani kapacitet potreban za pumpanje krvi. Studije zdravstvenog ćigonga “Promena tetiva i mišića”(Yi Jin Jing-Ji Đin Đing) su utvrdile da dugotrajno vežbanje poboljšava usklađenost miokarda i funkcije srčanih komora. Testovi izvedeni nakon 3 i 6 meseci vežbanja zdravstvenog ćigonga “Igra pet životinja” su pokazali da je puls vežbača snižen nakon vežbe sa biciklom. Posle 6 meseci vežbanja, testovi vežbača eksperimentalne grupe na ECG/EKG aparatima su pokazali značajno smanjenje pulsa u stanju mirovanja i odmah nakon vežbanja. Ovo ukazuje na dobrobit koju vežbanje ovih sistema ima na autonomni nervni sistem. Centralna uloga koju autonomni nervni sistem ima jeste regulacija svih funkcija u telu, te se dobrim funkcionisanjem ovog sistema može poboljšati dotok krvi u srce i poboljšati njegovo funkcionisanje.

Ublažavanje efekata kardio i cerebrovaskularnih oboljenja

Zdravstveni ćigong predstavlja nekoliko sistema aerobnog treninga laganog ili srednjeg intenziteta. Povećava aktivnost lipaze u mišićima i masnim tkivima, poboljšava transformaciju holesterola i fosfolipida u lipoproteine visoke gustine. Veoma je bitno da se uskladišteni holesterol u krvnim sudovima dopremi do jetre radi razgradnje, efikasno sprečavajući ili usporavajući razvoj kardio i cerebrovaskularnih oboljenja kao što su arterioskleroza, visok krvni pritisak…

Eksperimenti izvođeni na praktikantima sistema zdravstvenog ćigonga pokazuju da se nakon 6 meseci vežbanja “Osam delova svile”, nivo lipoproteina visoke gustine(HDL-C) kod muškaraca umnogome povećao, dok su nivoi  triglicerida(TG), telesnog holesterola(TG) i indeks arterioskleroze(AS) značajno umanjeni. Kod žena, TG i TC su sniženi dok je nivo HDL-C povećan. Ovi rezultati nam govore da dugotrajno redovno vežbanje zdravstvenog ćigonga može izmeniti nivoe plazmolipida i lipoproteina, manifestujući se kroz smanjenje koncentracije LDL-C, TG i TC, ali i kroz povećanje koncentracije HDL-C, što dovodi do ublažavanje i poboljšanje stanja obolelih od arterioskleroze.

Rezultati ispitivanja kod žena koje 6 meseci vežbaju zdravstveni ćigong “Igra pet životinja” pokazuju veliko smanjenje nivoa TG kao i poboljšanje odosa HDL/LDL, ukazujući na to da zdravstveni ćigong ima pozitivnog efekta na poboljšanje poremećaja metabolizma lipida.

Možemo zaključiti da je zdravstveni ćigong efikasan u lečenju i sprečavanju bolesti srca i krvnih sudova, posebno kod sredovečnih i starijih.

Efekti vežbanja zdravstvenog ćigonga koje ćemo navesti u tekstovima se odnose isključivo na sisteme zdravstvenog ćigonga osmišljenih i standardizovanih od strane Kineske asocijacije zdravstvenog ćigonga koje se u Srbiji prenose od strane Ćigong saveza Srbije. Ovi sistemi su podvrgnuti testovima na, do sada, preko 10000 ispitanika u bolnicama, klinikama, Univerzitetima sporta i tradicionalne kineske medicine.

Ostali sistemi ćigonga takođe imaju svoju praktičnu vrednost ali se uglavnom nisu ispitivali na ovakav način u prošlosti.

error: Zaštićen sadržaj!! Kontaktirajte nas ukoliko želite da prenesete neki tekst.